Cara Ular Memangsa Kangguru Bulat-Bulat

Walaupun badannya yang tidak begitu besar, tapi ular ternyata mampu menelan mangsanya yang jauh lebih besar tanpa mengalami kesulitan sedikitpun.

Inilah proses bagaimana seekor ular mampu menelan kangguru yang ukuran tubuhnya jauh lebih besar.

Cara Ular Memangsa Kangguru Bulat-Bulat


Cara Ular Memangsa Kangguru Bulat-Bulat

Cara Ular Memangsa Kangguru Bulat-Bulat

Cara Ular Memangsa Kangguru Bulat-Bulat

Cara Ular Memangsa Kangguru Bulat-Bulat

Cara Ular Memangsa Kangguru Bulat-Bulat

Cara Ular Memangsa Kangguru Bulat-Bulat

Cara Ular Memangsa Kangguru Bulat-Bulat

Cara Ular Memangsa Kangguru Bulat-Bulat

Cara Ular Memangsa Kangguru Bulat-Bulat

Cara Ular Memangsa Kangguru Bulat-Bulat

Cara Ular Memangsa Kangguru Bulat-Bulat

Cara Ular Memangsa Kangguru Bulat-Bulat